Internationale Campus Breda

Mencia de Mendoza Lyceum + International School Breda 


Welkom bij de Internationale Campus Breda

  

De Internationale Campus is een gezamenlijk project van Mencia de Mendoza en International School Breda (ISB) en biedt beide scholen ruimte om, elk met haar eigen doelgroep en haar eigen invalshoek, internationalisering in het onderwijs vorm te geven.

Mencia de Mendoza is met basisschool Dr. De Visserschool mede-initiatiefnemer geweest van de oprichting van de ISB. Mencia de Mendoza heeft internationalisering tot profiel gekozen en biedt in Breda voortgezet onderwijs aan op havo- atheneum- en gymnasiumniveau, al dan niet tweetalig. ISB biedt internationaal onderwijs op primary en secondary niveau aan kinderen van im- en expats.  De samenwerking tussen het Mencia de Mendoza Lyceum en de ISB is hecht en vruchtbaar gebleken. Dat is de reden geweest, dat de scholen besloten om de krachten ook in de bouwplannen te bundelen en gezamenlijk de Internationale Campus te realiseren.

De Internationale Campus is belangrijk voor Breda. Wij juichen de visie van de stad Breda toe, om internationale bedrijven naar de regio te lokken. Goed internationaal onderwijs op de ISB is heel belangrijk voor het vestigingsklimaat, een internationaler omgeving is ondersteunend voor het onderwijs dat Mencia graag wil bieden.

 


 

 

The International Campus Breda is a joint project of Mencia de Mendoza and the International School Breda and gives both schools the opportunity to offer international education while catering to the needs of each school’s target audience.

Mencia de Mendoza, together with the Dr. De Visser primary school, has been instrumental in establishing the International School Breda. Mencia de Mendoza has chosen internationalization as it’s profile and offers HAVO (General secondary education), VWO (pre-university) and Gymnasium education in not only Dutch but also bilingually. The International School Breda offers international education on both primary and secondary levels to children of im- and expats. The cooperation between Mencia de Mendoza and the International School Breda has proven to be solid and particularly fruitful. That is also the reason that the two schools have decided to join forces to build the International Campus Breda.

The International Campus is of great importance to Breda and we welcome the city’s vision of attracting international companies and businesses to the region. Good international education at the International School Breda is important for the international business climate and a more international environment supports the international education that Mencia would like to offer.